Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Việc còn phải làm 3


Ai xưa mạnh nhờ ba tấc lưỡi,
Vén mây mù đạp cưỡi cuồng phong ?
Làm cho đất lở, trời long,
Giam ta sao nổi mấy vòng kẽm gai ?
Cũng đầu óc, cũng tai, cũng mắt,
Nghĩ nguồn cơn đau cắt thịt da.
Tám mươi Lã Vọng chưa già,
Lẽ đâu ta chẳng là ta thuở nào ?!
Thuở nhìn cảnh đồng bào đói khổ,
Quyết xông lên đạp đổ bất công.
Nắm tay giành lại núi sông,
Mà tô cho được màu hồng tự do.
Khắp Nam Bắc ấm no, hạnh phúc,
Ta về bên khóm trúc nhìn trăng.
Ngày nay gặp cảnh bất bằng,
Đêm đêm vẫn nghiến hàm răng đợi chờ !

Không có nhận xét nào: