Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Ngày tháng khó quên 3Chúng gây nên muôn vàn tội ác,
Miệng không quên khoác lác tuyên truyền.
Tương lai hứa hẹn hão huyền,
Dân khom mình dưới bạo quyền : thi đua.
Lớn phè phỡn cười đùa thắng lợi,
Nhỏ lăng xăng ca ngợi công lao.
Làm như toàn thể đồng bào,
Từ nay no ấm, ra, vào thảnh thơi.
Muốn bắc thang lên trời hỏi thử,
Trời ở cao, trời cứ làm thinh.
Xây xong Vạn Lý trường thành,
Thêm bao nhiêu nấm mồ xanh dọc đường ?
Máu của kẻ hiền lương phải đổ,
Để Đức Vua ngửa cổ tự hào.
Nghênh ngang văn võ ra, vào,
Mỗi năm mỗi chén rượu đào thêm ngon.
Kẻ chép sử tô son mặc cảm,
Ca tụng dân can đảm, anh hùng.
Nhân danh thôi cứ lung tung,
Dưới trên lại mở tiệc tùng tri ân !
Trong khi ấy người dân gục xuống,
Bát mồ hôi đổ luống cày sâu.
Nhân quyền biết ở nơi đâu ?
Chỉ nghe bốn phía cúi đầu hoan hô !

Không có nhận xét nào: