Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Ngày tháng khó quên 2


Ghế công viên còn ai thủ thỉ ?
Xăng còn thơm không khí Sài Gòn ?
Nhớ ơi những cặp môi son,
Gió vờn quần lẳn búp non sỗ sàng.
Ông (1) nhìn ánh trăng vàng man mác,
Nhớ thành đô đài các kiêu sa.
Canh khuya vẳng tiếng tỳ-bà,
Mừng như gặp lại hương thừa đế kinh.
Tôi được ảnh gia đình gởi tới,
Bốn năm trường tưởng mới vừa đây.
Con tôi mắt sáng thơ ngây,
Nụ cười tươi nở như ngày nào xưa.
Tưởng cuộc sống vẫn chưa thay đổi,
Dù bao nhiêu nông nỗi đoạn trường.
Hỏi gì còn với phong sương,
Uy quyền hay chính tình thương nồng nàn ?

(1) Tức Bạch Cư Dị.

Không có nhận xét nào: