Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Ngày tháng khó quên 1


Điện Hàm Dương cháy dài ba tháng,
Lửa phần thư (1) thắp sáng căm hờn.
Nho môn ngày một đông hơn,
Thảm thương chưa, nỗi cô đơn bạo Tần.
Tượng dù đúc muôn phần bền vững,
Máy thời gian rồi cũng xoi mòn.
Thế nhưng tấc dạ héo hon,
Tiếng tỳ-bà ấy vẫn còn trong thơ.
Tôi chỉ có vài tờ giấy xấu,
Ngọn bút chì rướm máu bi thương.
Những chiều mưa gió thê lương,
Nhớ vô cùng nhớ con đường vào Nam.
Nhớ hè phố xanh lam tà áo,
Nhớ trên tay trang báo vừa in.
Quán Chùa (2) những buổi săn tin,
Vây quanh bàn nước mắt nhìn ngu ngơ.
Nhớ Thanh Thúy canh khuya nức nở,
Bạn bè mình ai ở, ai đi ?
Nhớ đêm ca nhạc Queen Bee,
Lúc này mái tóc Khánh Ly còn dài ?

(1) Phần thư khanh nho (đốt sách chôn học trò).
(2) Quán La Pagode ở đường Tự Do, Sài Gòn.

Không có nhận xét nào: